Menu

Od autora

"Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie, ..."

                                                        A. Mickiewicz (Pan Tadeusz)

Tutejszym

 

     "Lublu nasz kraj, staronku hetu, dzie ja radziłasia, rasła, dzie pierszy raz paznała szczaście, ślazu niadoli praliła. ....." pisała kiedyś Konstancja Bujło (pogrubiona czcionka wskazuje akcent). Ja również kocham to miejsce, gdzie urodziłem się i wychowałem, gdzie pierwszy raz poznałem szczęście i uroniłem łzę w ciężkiej chwili - Siemianówkę i całą gminę Narewka, w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim. Aktualnie mieszkam w Białymstoku. Mam nadzieję, że kiedyś znów zamieszkam w mojej rodzinnej miejscowości, położonej w przepięknych i częstokroć niedocenianych stronach naszego kraju.

      Wiele instytucji, w tym stowarzyszeń (m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej oraz Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska), stara się promować różnymi metodami nasze piękne Podlasie. Stworzono wiele stron internetowych. Niniejsza - prywatna strona - jest także próbą promocji przepięknego krańca Polski, którym jest Ziemia Narewkowska.

       W założeniach stworzenia tej strony nie było i nie ma celu dochodowego. Przyświęcał mi tylko jeden cel: dać coś od siebie mojej "Małej Ojczyźnie", mojej ojcowiźnie, która mnie wychowała i ukształtowała. Niniejsze opracowanie stanowi także krok na drodze do odnalezienia własnych korzeni. Teksty stanowią połączenie opracowań naukowych oraz legend, mitów i przekazów miejscowej ludności. Część przekazów zebrał mój nieżyjący już ojciec, który przez kilkadziesiąt lat pracował w tych stronach jako listonosz.

       W poszczególnych rozdziałach opisane są miejscowości gminy Narewka oraz trzy miejscowości z gminy Michałowo. Rozdział "Inne oblicze Puszczy Białowieskiej" powstał dzięki uprzejmości i pomocy mojego serdecznego kolegi, znawcy puszczańskich tajemnic, leśniczego leśnictwa Pasieki Jerzego Pańkowskiego. Materiał rozszerzyłem o własne przemyślenia i hipotezy.

      Teksty są wzbogacone o nazewnictwo zaczerpnięte z "tutejszego" języka. Nazewnictwo to stanowi jedno z wielu bogactw tych stron. W przypisach zamieściłem oryginalną wymowę z pogrubionym akcentem. Większość zdjęć jest mojego autorstwa. Skanowane dokumenty i mapy udostępnili mieszkańcy Siemianówki, Babiej Góry i Olchówki.

      W lipcu 2010 roku, przy znaczącej pomocy Urzędu Gminy Narewka, wykorzystując środki finansowe z funduszy Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach Programu Integracji Społecznej oraz środki finansowe sponsora - Tartak Siemianówka, wydałem książkę "Piękno Ziemi Narewkowskiej. Współczesność, historia, legendy i mity." W książce znalazły się teksty zawarte na niniejszej stronie, jednakże tylko z małą ilością zdjęć. Oficjalna prezentacja książki odbyła się w dniu 1 sierpnia 2010 r. w Zabłotczyźnie, w trakcie obchodów "Zabłockich dni - pamięć, tradycja i integracja społeczna.", a w dniu 9 sierpnia 2010 r. odbyła się prezentacja w Siemianówce, w czasie Festynu Ludowego SIEMIANÓWKA 2010. Książka nie jest w obrocie księgarskim. Wszystkie egzemplarze, którymi dysponowałem rozdałem na tych prezentacjach lub w innym czasie. W Urzędzie Gminy w Narewce, który posiadał większą ilość, także już nie ma.

       Zwracam się z prośbą do tych, którym jest bliski cel - dobro Ziemi Narewkowskiej, o pomoc przy rozbudowie tej strony. Będę wdzięczny za różnego rodzaju informacje, zdjęcia, skany dokumentów i inne materiały dotyczące gminy Narewka. Każdy, kto nadeśle te materiały będzie jako współautor uwzględniony w treści tej strony. Niech jednak nie oczekuje, że będą z tego jakiekolwiek profity, za wyjątkiem jednego - satysfakcji z dania czegoś innym.

Jerzy Szymaniuk

Script logo