Menu

Skromny pochówek szczątków z dawnego cmentarza

Jak pisałem wcześniej, na terenie firmy BILAX, w czasie prac ziemnych, zostały odkryte szczątki z dawnego cmentarza w Siemianówce. Sprowadzona ekipa archeologiczna zakończyła prace ekshumacyjne i w dniu 26 lutego br. dokonano skromnego pochówku na obecnym cmentarzu.

Moim zdaniem należą się podziękowania dla władz Gminy Narewka za zrobienie i podarowanie krzyża oraz za udostępnienie koparki i oddelegowanie pracowników do przeprowadzenia pochówku. Podziękowania należą się także firmie BILAX za zgłoszenie odkrycia, zorganizowanie i sprowadzenie ekipy archeologicznej, a później za przechowanie odnalezionych kości.

Mam nadzieję, że w przyszłości, wspólnymi siłami mieszkańców naszej miejscowości, uda się ufundować skromny nagrobek.

Script logo