Menu

Sprzedam działki w Siemianówce przy zalewie

Sprzedam dwie działki z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową i rekreacyjną z planem zagospodarowania przestrzennego nad Zalewem Siemianówka.
Obręb: 29 Siemianówka
Działka nr ewidencyjny 69/2 o pow. 0,9661 ha
Działka nr ewidencyjny 72 o pow. 0,3400 ha
Kontakt: nr tel. kom. 605 178 713

Script logo