Menu

Tragiczny stan grogi powiatowej Narewka - Olchówka - Siemianówka

Zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Do zarządcy drogi należy w szczególności - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zarządca drogi wykonuje swoje obowiązki przez jednostkę organizacyjną, którą jest zarząd dróg powiatowy.

Zgadnijcie, kto stoi na czele zarządu powiatu? Z jakiej gminy on pochodzi? Zgadnijcie, kto stoi na czele Zarządu Dróg Powiatowych? Z jakiej gminy on pochodzi? Jak myślicie, czy ludzie odpowiedzialni za taki stan dróg dobrze wykonują swoje obowiązki? Pamiętajcie o tym przy każdych wyborach!

Zobaczcie jak wygląda fragment drogi powiatowej Narewka - Guszczewina - Olchówka - Siemianówka na odcinku Pręty - Siemianówka. Taki stan drogi zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności zagraża życiu i zdrowiu użytkowników, a więc nas!

Script logo