Menu

Prawa autorskie

Treści i materiały tej strony, w tym zdjęcia, są chronione przepisami ustawy Prawo autorskie.

     Bez zgody autora i zarazem administratora niniejszej strony mogą być wykorzystane treści i materiały, w tym zdjęcia, jeżeli:

  1. Zostanie podane ich źródło, tj. następujący zapis: "Tekst (informacje, materiał, zdjęcia) pochodzi (pochodzą) ze strony www.siemianowka.pl".
  2. Wykorzystane zdjęcia muszą być opublikowane w oryginale (bez obcinania części, gdzie znajduje się nadruk z nazwą strony). W tym przypadku zapis pkt. 1 nie jest wymagany, ponieważ na zdjęciu widnieje domena strony.
Script logo