Menu

Źródła informacji

 • Hedemann O., "Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)", Warszawa 1939.
 • Łesiów M., "Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią", "Nad Buhom i Narwoju", Nr 1-2/95.
 • Michaluk D., Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu (do końca XIX wieku), Urząd Gminy w Narewce, 1997
 • pod red. K. Szwajc, Ziemia białostocka, WRN w Białymstoku
 • Glinka S., Kondraciuk M. (red.), Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Instytut Słowianoznawstwa PAN, T. 1-3, Warszawa 1993.
 • Sajewicz M., "Nasza mowa prosta, czyli o białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie", "Nad Bugom i Narwoju" 3/92.
 • Sadowski A., Pogranicze polsko-białoruskie: tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok 1995.
 • Czykwin J., Odnawianie pamięci, "Nad Bugom i Narwoju" 1/97.
 • Tkaczuk J., Odnawianie pamięci, ale czy tylko Białorusinów?, "Nad Bugom i Narwoju" 1/97.
 • Pankowski R., Narodowość i terytorium, "Nad Bugom i Narwoju" 1-2/96.
 • "Poznaj Swój Kraj" nr 2/1998
 • Gacuta M., Komponenty kształtujące tożsamość regionu Puszczy Białowieskiej.
 • Stan środowiska województwa podlaskiego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • www.instytut.cerkiew.pl
 • www.korvatsky.com
 • Wikipedia
 • Przekazy miejscowej ludności.
 • Opracowania własne.
Script logo