Menu

Eliaszuki

Eliaszuki1 powstały na początku II połowy XVIII wieku, a początkowa nazwa brzmiała Iliaszuki. Nazwa ta związana jest z rodziną Iliaszuki, którzy byli poddanymi lewkowskimi. Uzyskali oni pozwolenie na założenie pasiek, na polanach powstałych w wyniku trzebieży lasów.

Michał z synami: Antonim i Józefem osiadł w uroczysku Jelnik. Chwedor z synem Eliaszem i bratem Józefem osiadł w uroczysku Wilcze gardło. Maciej z synami: Jakubem, Jelionem i Mikołajem osiadł w Wasilkowym Kącie. Był to zalążek wsi Iliaszuki, znajdującej się na granicy folwarków Lewkowo i Łuka.

Mieszkańcy ci byli wyznaczni do strzeżenia puszczy, szczególnie zwierzyny. Stanowili zarazem inną kategorię chłopów, z odrębnie określonymi powinnościami wobec dworu. Za grunty płacili czynsz, a latem i wczesną jesienią dostarczali miód. W razie potrzeby furmankami transportowali towary do Królewca, Gdańska, Warszawy i Wilna, a jeżeli nie transportowali, to musieli płacić dworowi odpowiednio: 16 zł, 16 zł, 8 zł i 8 zł.

 


Nazwy miejscowe z pogrubionym akcentem:

1Laszuki

Script logo