Menu

Mikłaszewo

Mikłaszewo (dawniej Mikłaszewszczyzna i nie jest wiadomym, kiedy nastąpiła zmiana nazwy), tak jak większość wsi tych terenów, była założona przed 1632 rokiem i była wymieniona w opisie przebiegu granicy Puszczy Białowieskiej w XVII w. W 1632 roku Mikłaszewo należało do Józefa Karpa.

Na początku drugiej połowy XVII w. o wschodnią część dóbr Narewka, w skład których wchodziło Mikłaszewo, toczyła spory między sobą gałąź rodziny Karpów, wywodząca się od Józefa Karpa. Byli to synowie: Stanisław sekretarz królewski, Stefan marszałek wołkowyski i Jan podstoli podlaski, w rękach którego była część dóbr z Mikłaszewem. W 1654 roku, po śmierci Jana, jego syn Kazimierz, sprzedał Mikłaszewo, swojemu stryjowi Stefanowi, który jednak nie spłacił całej kwoty, ponieważ został zamordowany. W związku z tym majątek przeszedł na jego małoletniego syna Stanisława, lecz w rzeczywistości pozostawał pod zarządem Józefa stryjecznego brata. Po dojściu do pełnoletności Stanisław, nie będąc w stanie spłacić zaległych kwot obciążających majątek, zrzekł się praw do Mikłaszewa na rzecz Józefa.

W 1780 roku Mikłaszewo było własnością Pana Jundziłły, Marszałka powiatu grodzieńskiego, w 1801 roku należało do Jana Węgierskiego szambelana królewskiego.

W 1890 roku w oparciu o dane z lat 1877-1878, sporządzono i wydano spis właścicieli ziemi w guberni grodzieńskiej. W spisie tym wymieniono Miklaszewskie Towarzystwo Włościańskie obejmujące tylko wieś Mikłaszewo.

 

Script logo