Menu

Olchówka

Olchówka1 powstała na uroczysku o nazwie „Olchowy ostemp”. Uroczysko to wymieniane było już w „Ordynacji Puszczy” z 1639 roku. W późniejszym okresie mieściła się tutaj osada służby leśnej strzegącej puszczy.

Miejscowość ta leży na przedłużeniu drogi Waranoburskiej. Pierwsze wzmianki o wsi w źródłach pisanych pochodzą z 1757 roku, kiedy to dokonano pomiaru puszcz królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim, a wśród nich ztakże Puszcza Białowieska. W niektórych uroczyskach wymierzono wtenczas grunta orne i sianożętne, które przydzielono m.in. 15 wsiom osockim, w tym także wsi Olchówka (wtenczas nazywała się Olchowka).

W 1782 roku Olchówka została przekazana przez zarząd ekonomiczny Janowi Benkienowi. Cztery lata później, w roku 1786, Inwentarz ekonomii brzeskiej i kobryńskiej podaje, że wieś należała do folwarku Narewki. W późniejszym okresie należała do folwarku Skupowo, a potem do folwarku Masiewo. Po zniesieniu pańszczyzny, w 1861 roku, osiemnastu chłopom z Olchówki przydzielono po 18 dziesięcin ziemi.

W czasie II Wojny Światowej Olchówka została spacyfikowana. Po wojnie jednak mieszkańcy ją odbudowali.

Z Olchówki pochodzą najznamienitsi leśnicy tych stron, w tym m.in. Pan Skiepko, zwany przez miejscowych Kolańka.

Od 2004 roku, w pierwszą niedzielę czerwca, odbywa się ekumeniczne święto wsi. Mieszkańcy obu wyznań: prawosławnego i rzymscy katolicy wspólnie modlą się o pomyślność ich wsi.


Nazwy miejscowe z podkreślonym akcentem:
1 Alichouka

Script logo