Menu

Rzeka Narew

 • Dolina Narwi przed wybudowaniem Zalewu Siemianówka

  Dolina Narwi przed wybudowaniem Zalewu Siemianówka

Rzeka Narew przepływa przez Białoruś (na odcinku 36 km) i północno-wschodnią Polskę (na odcinku 448 km). Na odcinku 1 km Narew stanowi granicę państwową.

Na terenie Polski, po ok. 2 km wlewa się do Zalewu Siemianówka, a następnie - od tamy przy Bondarach - płynie znów swoim korytem (czasami korytami), aż do Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie łączy się z Bugiem, a ok. 22 km dalej, wpada do Wisły.

Narew jest rzeką nizinną, tworzącą rozległe powierzchnie bagien, błot i torfowisk. Jest przykładem rzeki anastomozującej, co oznacza, że płynie siecią rozgałęziających i łączących się koryt. Tak też i wyglądała na odcinku obecnego Zalewu Siemianówka.

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Bondarach

  Przy Bondarach

 • Przy Słobódce

  Przy Słobódce

 • Przy Słobódce

  Przy Słobódce

 • Przy Maciejkowej Górze

  Przy Maciejkowej Górze

 • Przy Maciejkowej Górze

  Przy Maciejkowej Górze

 • Przy Maciejkowej Górze

  Przy Maciejkowej Górze

Script logo