Menu

Słobódka

Prawdopodobnym okresem powstania Słobódki jest przełom XVII i XVIII wieku, w czasach Jana Kazimierza Massalskiego. Pierwsze pisane wzmianki o folwarku Słobódka pochodzą z 1732 roku, jednakże przekazy miejscowej ludności wskazują nawet na koniec XVII w.

Jan Kazimierz Massalski zapisał w testamencie folwark Słobódka swojemu synowi Michałowi i jego żonie Katarzynie z Galiszewskich. W związku z pozostawionymi przez Jana Kazimierza długami, syn Michał zastawił część folwarku miecznikowi Racławskiemu Aleksandrowi Podleckiemu.

Przy folwarku Słobódka, obejmującym 40 morgów gruntu, nie było wsi, dlatego też przydzielono do niego kilku chłopów mieszkających w Łuce i Lewkowie, którzy zobowiązani byli do opieki nad polanami leśnymi, sprawowania straży we dworze oraz dostarczania ziarna, grzybów, jaj i łyka.

Słobódka, leżąca nad brzegiem Narwi, była połączona drogą z Lewkowem. Dwór, otoczony drewnianą palisadą, obejmował dwuizbowy budynek mieszkalny z alkierzem i kuchnią oraz obiekty gospodarcze: dwa spichlerze, Syrnik, dwie piekarnie, dwa chlewy, dwie stajnie oraz pomieszczenie na warzywa. Poza palisadą znajdowały się: obora, chlew, gumno, dwie odryny i browar oraz niedaleko pasieka z pięcioma ulami i trzynastoma pniami.

W 1736 roku Aleksander Podlecki przekazał Słobódkę w dzierżawę małżeństwu Guzelfów. W 1759 roku zlikwidowano folwark. Część zabudowań, które pozostały, i ziemie oddano osadnikom z Łuki i Lewkowa, którym przyznano także trzyletni okres wolny od świadczeń. Okres ten datuje się na powstanie wsi, która przyjęła nazwę po zlikwidowanym folwarku. Pierwszymi przybyłymi tu jeszcze w 1757 roku, a więc przed likwidacją folwarku, byli: Karp Iliaszuk (z synami: Iwanem, Stefanem i Stanisławem) oraz Ławryn Koziuk (z synem Jasko). Iliaszuk otrzymał dworski budynek mieszkalny oraz spichlerz. Później przybył Kondrat Nowik z synem Pilipem (z Łuki) oraz Tomasz Ptaszyński (z Lewkowa).

Po okresie wolnym od świadczeń, powinności podwładnych obejmowały opłaty z czynszu, dostarczanie miodu i ryb oraz konieczność podróżowania do Warszawy i Wilna, gdy zachodziła taka konieczność.

Współczesna Słobódka kryje tajemnicę związaną z kamieniem znajdującym się bezpośrednio przy krzyżu wotywnym postawionym w XX wieku (?) na początku wsi. Tajemniczy kamień, prawdopodobnie również wotywny, posiada nietypowy rysunek wyrytego krzyża. Nie jest wiadomym kiedy i w jakiej intencji został ustawiony. Nie jest możliwe odczytanie wyrytych napisów. Najstarsi mieszkańcy nic o nim nie mogą powiedzieć.

Jeden z gości odwiedzających tą stronę zasugerował, że tajemnicza litera "M" połączona z krzyżem może być wzorowana na tej, która jest na Cudownym Medaliku objawionym Świętej Katarzynie Laboure (pierwotna oryginalna nazwa brzmi: Medalik Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia). Medalik miał przynosić łaski obfitości.

Może jest to ta "nić", która łączy nas z wyjaśnieniem tajemnicy tego kamienia. W osiemnastym wieku właścicielem Słobódki był Michał Massalski i jego żona Katarzyna z Galiszewskich (podkreślam - Katarzyna). Postać Świętej Katarzyny Laboure i Cudowny Medalionik pochodzą z dziewiętnastego wieku. Ci, którzy stawiali ten kamień mogli w ten sposób upamiętnić właścicielkę Słobódki, a tym samym prosić o łaski obfitości mieszkańcom tej miejscowości.

 

Script logo