Menu

Świnoroje

Świnoroje dawniej nosiły nazwę Świnoryje. Świadczy o tym zapis w spisie właścicieli ziemskich i towarzystw włościańskich z 1890 roku, gdzie w Narewkowskim Towarzystwie Wło­ściańskim wymienia się właśnie Świnoryje. Nazwę taką można też odnaleźć w Monografii opracowanej przez ks. Tadeusza Kalińskiego - proboszcza parafii w Narewce w latach 1926-1937.

Poniżej tekst opracowany przez Pana Marka Marczuka.

Świnoroje – wieś położona około 2 km na południowy – zachód od Narewki i około 16 km na północny wschód od Hajnówki. Siedziba leśnictwa Świnoroje nadleśnictwa Browsk. Znajduje się tu parking leśny ogólnodostępny oraz miejsce ogniskowe. Ogrodzona powierzchnia kilkuset metrów kwadratowych polany na skraju lasu pośród dorodnych dębów jest dostępna dla każdego. Zadaszone stoliki z ławkami, miejsce na ognisko i grill, zielona trawka z miejscem na rozbicie namiotu to atrakcje tego miejsca. Korzystanie z rozpalania ognia wymaga zgody leśnictwa i wniesienia opłaty. Wszystko jest doskonale urządzone i utrzymane w idealnej czystości. Tablice informacyjne zapraszają do korzystania z obiektu i informują o Puszczy Białowieskiej. Przez wiele lat miejsce, gdzie odbywały się festyny głównie z okazji „Zielonych  Świątek”. 

Na parkingu zbudowano obiekt rekreacyjno – dydaktyczny ze ścieżką edukacyjną "Pod Dębami". Całość przedstawionych zagadnień podzielona został na dwie grupy tematyczne związane z gospodarką ludzką w lesie: ochrona drzewostanów przed czynnikami abiotycznymi (wiatr śnieg, itp.) i biotycznymi (zwierzyna, owady roślinożerne, itp.) oraz hodowla lasu. Spośród zagadnień ochroniarskich na pierwszy plan wysuwa się problem walki z kornikiem drukarzem - najbardziej uporczywym gatunkiem owada osłabionych świerków. Z zagadnień hodowlanych mamy cały przegląd tematów: od profilu glebowego ukazującego budowę gleby leśnej poprzez szkółkę leśną, na której są produkowane sadzonki drzew, po zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach różnego wieku. Nie brak przy ścieżce również najstarszych zachowanych w Puszczy śladów działalności człowieka - kurhanów.

Przed wejściem na parking umieszczono kamień z tablicą pamiątkową poświęcony pamięci wieloletniego pracownika lasów państwowych na tych terenach mgr. Mieczysława Kutrzeby.

W lesie za zabudowaniami gospodarskimi znajduje się cmentarz wojenny – 9 mogił, obelisk z kamienia z tablicą pamiątkową z napisem: „Tu spoczywa 11-tu jeńców rosyjskich zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Świnorojach w okresie I wojny światowej”. Do obiektu prowadzi tablica informacyjna przy drodze do Narewki.

Zobaczyć tu można także dom drewniany - z przełomu XIX i XX w. oraz drewnianą leśniczówkę - z przełomu XIX/XX w., obecnie dom mieszkalny.

 

 • Cmentarz wojenny

  Cmentarz wojenny

 • Cmentarz wojenny

  Cmentarz wojenny

 • Cmentarz wojenny

  Cmentarz wojenny

 • Cmentarz wojenny

  Cmentarz wojenny

 • Dla upamiętnienia Kutrzeby

  Dla upamiętnienia Kutrzeby

 • Dla upamiętnienia Kutrzeby

  Dla upamiętnienia Kutrzeby

 • Dla upamiętnienia Kutrzeby

  Dla upamiętnienia Kutrzeby

 • Pod Dębami od 2015 roku

  Pod Dębami od 2015 roku

Script logo